logo2019.png

Soutěž pro mladé kuchařské talenty z celé ČR!

        info@kuyoungchef.cz

        773 077 330‬

Pravidla soutěže 2019

Pravidla a podmínky soutěže KU Young Chef 2019

 

Podmínky účasti v soutěži

 1. Škola je zapojena do vzdělávacího programu Kulinářské umění.

 2. Škola zapojila své studenty do vzdělávání dle KU prostřednictvím žákovských licencí KU.

 3. Vybraný student má splněné všechny dostupné kvízy KU alespoň na 85%.

 4. Student je v roce pořádání soutěže úspěšný absolvent školy – má výuční list, maturitu NEBO bude v září v rok pořádání soutěže nastupovat do posledního ročníku svého studia.

 5. Studentovi je v době konání soutěže alespoň 18 let a ne více jak 22 let, nezletilí soutěžící (16 - 17 let) se mohou zúčastnit se souhlasem rodičů.

 6. Student nemá žádné zkušenosti z trvalého pracovního poměru v gastronomii.

 7. Student bude reprezentovat školu, na které studoval.

 8. Student má zájem vzdělávat se a budovat svou úspěšnou kariéru v gastronomii!

 9. Přihlášky do soutěže bude pořadatel přijímat od 1. 2. do 15. 4. 2019. 

 10. Rozlosování soutěžících do termínů Master Class a soutěžních nominačních týdnů provede pořadatel do 1. 5. 2019. 

 11. Škola zaplatí registrační poplatek 6.000 Kč + DPH za každého účastníka soutěže, který je splatný nejpozději do 15. 5. 2019.

 12. Veškeré náklady na ubytování, stravování (snídaně a oběd), organizaci soutěže a doprovodný program hradí pořadatel, škola platí jen registrační poplatek! Hodnota jednoho soutěžního týdne (Master class + nominační týden) pro jednoho soutěžícího žáka je 40.000 Kč. V případě účasti také ve finálovém týdnu je celková hodnota 80.000 Kč na jednoho žáka. 

 13. V případě, že účastník soutěže nenastoupí na soutěž v den konání Master Class, nebo v den konání jeho nominačního týdne, nebo v den konání finálového týdne, registrační poplatek mu nebude vrácen.

 14. V případě, že se student omluví ze soutěže 30 dnů a méně před začátkem prvního dne soutěže, nebude mu registrační poplatek vrácen. Nárok na vrácení registračního poplatku vzniká jen v případě, že se pořadateli podaří zajistit náhradníka za zrušenou pozici. 

 15. Další důvod, kdy bude soutěžícímu registrační poplatek vrácen, jsou závažné zdravotní důvody, které musí účastník doložit. Bez doložení zdravotních důvodů není možné registrační poplatek vrátit. 

 16. Přihlášený účastník soutěže bude každý den Master Class a každý soutěžní den soutěžit v čistém rondonu školy, v čisté kuchařské zástěře, v čistých kuchařských kalhotách a v čistých kuchařských botách. 

 17. Přihlášený účastník se dostaví den před zahájením jeho termínu Master Class, den před zahájením jeho nominačního týdne a v případě postupu, den před zahájením finálového týdne (neděle 8. 9.) do partnerského hotelu, který bude včas komunikován. 

 18. V případě vyřazení ve finálovém týdnu se musí vyřazený soutěžící účastnit všech naplánovaných dopoledních Master Class od pondělí 9. 9. do čtvrtka 12. 9. 2019, přípravy na finálový večer v pátek 13. 9. 2019 a finálového soutěžního večera v sobotu 14. 9. 2019. 

 

Pravidla a kapacita soutěže, postupový klíč a harmonogram soutěžních dnů

 1. Celková kapacita soutěže je 24 soutěžících.

 2. Základní nominační kolo soutěže pro 1 soutěžícího trvá celkem 5 dnů, 2 dny Master Class (po – út), 3 soutěžní dny v nominačním týdnu (úterý až čtvrtek). 

 3. Finálový týden soutěže bude trvat celkem 4 dny, ve kterých se utká 12 postupujících finalistů o 3 místa ve velkém finále. Postup do velkého finále bude probíhat dle níže uvedeného postupového klíče. 

 4. Do finálového týdne postupují 4 nejlepší soutěžící z každého nominačního týdne dle bodového zisku z celého nominačního týdne (úterý až čtvrtek). 

 5. Celkem postoupí do finálového týdne 12 soutěžících žáků.

12. Ve finálovém týdnu je program každého dne následující: dopoledne Master Class od zkušeného šéfkuchaře. Odpoledne budou vyhlášeny soutěžní úkoly na základě dopolední Master Class. 

13. Každý den ve finálovém týdnu vypadnou 2 nebo 3 soutěžící, kteří získají nejméně bodů.

14. Ve čtvrtek 12. 9. po soutěži se vyhlásí 3 nejlepší soutěžící s největším ziskem bodů od poroty, kteří se v sobotu 14. 9. utkají ve velkém finále o titul „KU Young Chef 2019“. 

15. Ve čtvrtek 12. 9. se po vyhlášení 3 postupujících do velkého finále rozlosují finálové soutěžní týmy. Každý ze 3 finalistů si do svého týmu vybere z 9 vyřazených soutěžících 3 členy svého finálového týmu.

16. Každý ze 3 finalistů si vybere svého trenéra pro soutěž ve velkém finále. Jména trenérů, zkušených šéfkuchařů, pro finálový večer budou včas komunikována. 

17. V pátek 13. 9. bude mít každý ze 3 finalistů k dispozici svého trenéra a členy svého týmu, které si vybral, pro přípravu menu na finálový večer. 

18. V sobotu 14. 9. bude od 9:00 do 14:00 probíhat příprava na finálovou soutěž, která odstartuje v 15:00 a bude trvat do 18:00, kdy se začne servírovat soutěžní předkrm. Hlavní chod se bude servírovat v 18:20 a dezert v 18:40. 

19. V sobotu 14.9. ve 20:00 bude vyhlášení vítězů a titulu “KU Young Chef 2019“, které bude pokračovat oslavou VŠECH soutěžících nominovaných do soutěže a pozvaných hostů.

20. Program Master Class bude následující:

Červen 2019

21. Program Nominačních týdnů bude následující:

                            Červenec 2019                              

        Srpen 2019        

22. Program finálového týdne pro 12 postupujících žáků bude následující:

Září 2019

Rozlosování do Master Class a nominačních týdnů

 

Master Class - skupina 1

24. - 25. 6. 2019

Rozlosování do nominačních týdnů

Nominační týden 9. - 11. 7. 2019

Nominační týden 23. - 25. 7. 2019

Nominační týden 6. - 8. 8. 2019

Kam dál pro více informací?