KU_YOUNGCHEF_2020.jpg

Soutěž pro mladé kuchařské talenty z celé ČR!

        info@kuyoungchef.cz

        773 077 330‬

Pravidla soutěže 2020

Pravidla a podmínky soutěže KU Young Chef 2020

Podmínky účasti v soutěži

 1. Škola je zapojena do vzdělávacího programu Kulinářské umění.

 2. Škola umožní nominovaným studentům přístup do vzdělávacího programu Kulinářské umění.

 3. Vybraný student má splněné všechny dostupné kvízy KU alespoň na 85%.

 4. Student je v roce pořádání soutěže úspěšný absolvent školy – má výuční list, maturitu NEBO bude v září v rok pořádání soutěže nastupovat do posledního ročníku svého studia.

 5. Studentovi je v době konání soutěže alespoň 18 let a ne více jak 22 let, nezletilí soutěžící (16 - 17 let) se mohou zúčastnit se souhlasem rodičů.

 6. Student nemá žádné zkušenosti z trvalého pracovního poměru v gastronomii.

 7. Student bude reprezentovat školu, na které studoval.

 8. Student má zájem vzdělávat se a budovat svou úspěšnou kariéru v gastronomii!

 9. Přihlášky do soutěže bude pořadatel přijímat od 19. 2. do 17. 4. 2020.

 10. Rozlosování soutěžících do soutěžních nominačních týdnů provede pořadatel do 30. 4. 2020. 

 11. Škola zaplatí registrační poplatek 6.000 Kč + DPH (celkem 7.260 Kč) za každého účastníka soutěže, který je splatný nejpozději do 15. 5. 2020.

 12. Veškeré náklady na ubytování, stravování (snídaně a oběd), organizaci soutěže a doprovodný program hradí pořadatel, škola platí jen registrační poplatek! Hodnota jednoho soutěžního týdne (Master class + nominační týden) pro jednoho soutěžícího žáka je 40.000 Kč. V případě účasti také ve finálovém týdnu je celková hodnota 80.000 Kč na jednoho žáka. 

 13. V případě, že účastník soutěže nenastoupí na soutěž v den konání Master Class, nebo v den konání jeho nominačního týdne, nebo v den konání finálového týdne, registrační poplatek mu nebude vrácen.

 14. V případě, že se student omluví ze soutěže 30 dnů a méně před začátkem prvního dne soutěže, nebude mu registrační poplatek vrácen. Nárok na vrácení registračního poplatku vzniká jen v případě, že se pořadateli podaří zajistit náhradníka za zrušenou pozici. 

 15. Další důvod, kdy bude soutěžícímu registrační poplatek vrácen, jsou závažné zdravotní důvody, které musí účastník doložit. Bez doložení zdravotních důvodů není možné registrační poplatek vrátit. 

 16. Přihlášený účastník soutěže bude každý den Master Class a každý soutěžní den soutěžit v čistém rondonu školy, v čisté kuchařské zástěře, v čistých kuchařských kalhotách a v čistých kuchařských botách. 

 17. Přihlášený účastník se dostaví den před zahájením jeho termínu Master Class, den před zahájením jeho nominačního týdne a v případě postupu, den před zahájením finálového týdne (neděle 6. 9.) do partnerského hotelu, který bude včas komunikován. 

 18. V případě vyřazení ve finálovém týdnu se musí vyřazený soutěžící účastnit všech naplánovaných dopoledních Master Class od pondělí 7. 9. do čtvrtka 10. 9. 2020, přípravy na finálový večer v pátek 11. 9. 2020 a finálového soutěžního večera v sobotu 12. 9. 2020. 

 

Pravidla a kapacita soutěže, postupový klíč a harmonogram soutěžních dnů

 1. Celková kapacita soutěže je 32 soutěžících.

 2. Kapacita soutěže je rozdělena na 24 soutěžících žáků a 8 soutěžících učitelů.

 3. Pro všechny soutěžící žáky budou od 23. do 25. 6. 2020 zorganizovány Master Class pod vedením zkušených šéfkuchařů, které žáky připraví na jejich nominační soutěžní týden. 

4. Základní nominační kolo soutěže pro 1 soutěžícího trvá celkem 3 soutěžní dny v nominačním týdnu (úterý až čtvrtek). Celkem budou vypsány 3 nominační týdny.

                           Červenec 2020                             

          Srpen 2020        

5. Do finálového týdne postupují 4 nejlepší soutěžící z každého nominačního týdne dle bodového zisku z celého nominačního týdne (úterý až čtvrtek).
6. Celkem postoupí do finálového týdne 12 soutěžících žáků.

7. Termín soutěžního týdne pro učitele je 18. až 20. 8. 2020 a bude tedy trvat 3 dny. 
8. V soutěžním týdnu učitelů budou, na každý ze 3 dnů, vyhlášeny soutěžní úkoly, ve kterých budou soutěžící sbírat body. Pořadí učitelů se určí dle získaných bodů za všechny 3 dny.

9. Finálový týden soutěže bude trvat celkem 4 dny, ve kterých se utká 12 postupujících finalistů o 3 místa ve velkém finále. Postup do velkého finále bude probíhat dle níže uvedeného postupového klíče.

10. Každý den ve finálovém týdnu vypadnou 2 nebo 3 soutěžící, kteří získají nejméně bodů.
11. Ve finálovém týdnu je program každého dne následující: dopoledne Master Class od zkušeného šéfkuchaře. Odpoledne budou vyhlášeny soutěžní úkoly na základě dopolední Master Class. 

   Září 2020   

12. Ve čtvrtek 10. 9. po soutěži se vyhlásí 3 nejlepší soutěžící s největším ziskem bodů od poroty, kteří se v sobotu 12. 9. utkají ve velkém finále o titul „KU Young Chef 2020“. 
13. Ve čtvrtek 10. 9. se po vyhlášení 3 postupujících do velkého finále rozlosují finálové soutěžní týmy. Každý ze 3 finalistů si do svého týmu vybere z 9 vyřazených soutěžících 3 členy svého finálového týmu.
14. Každý ze 3 finalistů si vybere svého trenéra pro soutěž ve velkém finále. Jména trenérů, zkušených šéfkuchařů, pro finálový večer budou včas komunikována. 
15. V pátek 11. 9. bude mít každý ze 3 finalistů k dispozici svého trenéra a členy svého týmu, které si vybral, pro přípravu menu na finálový večer. 
16. V sobotu 12. 9. bude od 9:00 do 14:00 probíhat příprava na finálovou soutěž, která odstartuje v 15:00 a bude trvat do 18:00, kdy se začne servírovat soutěžní předkrm. Hlavní chod se bude servírovat v 18:20 a dezert v 18:40.

17. V sobotu 12.9. ve 20:00 bude vyhlášení vítězů a titulu “KU Young Chef 2020“, které bude pokračovat oslavou VŠECH soutěžících nominovaných do soutěže a pozvaných hostů.

 

Rozlosování do nominačních týdnů

Nominační týden 14. - 16. 7. 2020

Nominační týden 28. - 30. 7. 2020

Nominační týden 11. - 13. 8. 2020

Kam dál pro více informací?