top of page

Pravidla a podmínky soutěže KU Young Chef 2024

​Podmínky účasti v soutěži

 1. Škola je zapojena do vzdělávacího programu Kulinářské umění.

 2. Škola umožní nominovaným studentům přístup do vzdělávacího programu Kulinářské umění.

 3. Vybraný student má splněné všechny dostupné kvízy KU alespoň na 85%.

 4. Student je v době podání přihlášky do soutěže studentem 2., 3. nebo 4. ročníku. 

 5. Studentovi je v době konání soutěže mladší 21 let, nezletilí soutěžící (16 - 17 let) se mohou zúčastnit se souhlasem rodičů.

 6. Student nemá žádné zkušenosti z trvalého pracovního poměru v gastronomii.

 7. Student bude reprezentovat školu, na které studuje.

 8. Student má zájem vzdělávat se a budovat svou úspěšnou kariéru v gastronomii.

 9. Přihlášky do soutěže bude pořadatel přijímat nejpozději do 19. 1. 2024. 

 10. Rozlosování soutěžících do soutěžních nominačních dnů provede pořadatel do 26. 1. 2024. 

 11. Škola zaplatí registrační poplatek 1.000 Kč + DPH za každého účastníka soutěže, který se přihlásí do nominačního kola. Registrační poplatek je splatný do 2. 2. 2024.

 12. Škola zaplatí registrační poplatek 3.000 Kč + DPH za každého účastníka soutěže, který postoupí do finálového kola. Tento registrační poplatek je splatný do 1. 3. 2024. 

 13. Veškeré náklady na ubytování, stravování, organizaci soutěže a doprovodný program hradí pořadatel, škola platí jen registrační poplatek.

 14. V případě, že účastník soutěže nenastoupí na soutěž v den konání jeho nominačního kola nebo v den konání finálového kola, registrační poplatek mu nebude vrácen.

 15. Přihlášený účastník soutěže bude každý soutěžní den soutěžit v čistém rondonu školy, v čisté kuchařské zástěře, v čistých kuchařských kalhotách a v čistých kuchařských botách. 

 16. V případě vyřazení ve finálovém týdnu se musí vyřazený soutěžící účastnit všech naplánovaných Master Class, přípravy na finálový večer a finálového soutěžního večera. 

 

Pravidla a kapacita soutěže, postupový klíč a harmonogram soutěžních dnů

 1. Celková a maximální kapacita soutěže je 24 soutěžících.

 2. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita soutěže, tedy 16 soutěžících, pořadatel nebude soutěž pořádat.

 3. Základní nominační kolo je jednodenní pro každého ze soutěžících.

 4. Celkem budou vypsány maximálně 3 různé termíny nominačních dnů (dle počtu přihlášených žáků), do kterých budou soutěžící rozlosováni. V každém nominačním dnu může soutěžit maximálně 8 soutěžících. V případě, že se soutěžícímu nebude jeho vylosovaný termín hodit (např. z důvodu jarních prázdnin), může si termín přehodit s jiným soutěžícím.

 5. Jsou vypsány 4 termíny pro nominační kola:
  9.2. 2024 (pátek)
  16.2. 2024 (pátek)
  22.2. 2024 (čtvrtek)
  23.2. 2024 (pátek)

 6. Nominační kolo bude probíhat v Kulinářské Akademii Grosseto v Průhonicích.

 7. V základním nominačním kole soutěže bude soutěžící sbírat body za plnění soutěžních úkolů. V nominačním kole bude vypsáno 5 soutěžních úkolů (2 dopolední a 3 odpolední).

 8. Přesné zadání soutěžních úkolů v nominačním kole bude zveřejněné nejpozději do 19. 1. 2024 tak, aby každý nominovaný soutěžící mohl individuálně trénovat. Bude se jednat o tyto soutěžní úkoly:
  a) Francouzská omeleta
  b) Pošírovaná vejce s holandskou omáčkou
  c) Hlavní chod z kuřete s jednou ze základních omáček a s přílohou
  d) Filetování ryby
  Hlavní chod z ryby s jednou ze základních omáček a s přílohou

 9. Do finálového kola postoupí 9 nejlepších soutěžících ze všech nominačních dnů dle bodového zisku.

 10. Finálové kolo soutěže bude probíhat v Kulinářské Akademii Grosseto v Průhonicích v pondělí 11. 3. a v úterý 12. 3. 2024.

 11. Finálové kolo soutěže bude tedy trvat celkem 2 dny, ve kterých se utká 9 postupujících finalistů o 3 místa ve velkém finále. Postup do velkého finále bude probíhat dle níže uvedeného postupového klíče.

 12. Každý den ve finálovém kole vypadnou 3 soutěžící, kteří získají nejméně bodů.

 13. Ve finálovém týdnu je program každého dne formou Master Class od zkušeného šéfkuchaře a následně jsou vyhlášeny soutěžní úkoly na základě tématu Master Class.

 14. Na konci finálového kola se vyhlásí 3 nejlepší soutěžící s největším ziskem bodů od poroty, kteří se utkají ve velkém finále o titul „KU Young Chef 2024“. 

 15. Každý ze 3 finalistů si k sobě vybere 2 pomocníky z řad 6 soutěžících, kteří ve finálovém týdnu vypadnou.

 16. Každý ze 3 finalistů si vybere svého trenéra pro soutěž ve velkém finále. Jména trenérů, zkušených šéfkuchařů, pro finálový večer budou včas komunikována. 

 17. Po finálovém kole (11. a 12. 3. 2024) bude mít každý ze 3 finalistů možnost 1 celodenního tréninku v pátek 15. 3. 2024 v Kulinářské Akademii Grosseto se svým trenérem.

 18. Velké finále proběhne v sobotu 23. 3. 2024.

 19. Den před velkým finále (pátek 22. 3. 2024) bude probíhat příprava na finálový soutěžní den.

 20. Harmonogram finálového soutěžního dne bude představen do pátku 15. 3. 2024.

 21. Vyhlášení vítězů a titulu “KU Young Chef 2024“ proběhne v sobotu 23. 3. 2024 ihned po dokončení velkého finále.

bottom of page